Onze werkwijze

Onze werkwijze

Onze activiteiten voor kinderen zijn gebaseerd op de principes van flow learning. Met diverse werkvormen en spellen laten we de kinderen de natuur ervaren en onderzoeken. Hierbij spelen we in op hun enthousiasme, leren we ze focussen en goed waarnemen. Aan het eind nemen we de tijd om de ervaringen en inspiratie te verankeren en te delen.

Onze activiteiten voor ouderen zijn gebaseerd op de theorie van het beschadigd brein. Wij nemen de mensen met dementie mee naar buiten en laten deze beleven door verschillende werkvormen en activiteiten. Ook trainen wij mantelzorgers, verzorgend en verplegend personeel hoe zij deze werkvormen kunnen gebruiken in de zorg voor de doelgroep.