Flow learning

Flow learning

Krachtvoorwerpen in de dromenvanger hangen – fase 4 inspiratie delen

Flow learning is een doeltreffende methode voor diepgaande natuurbeleving. Bij flow learning wordt een activiteit opgebouwd volgens vier fasen waardoor de deelnemers stap voor stap klaar gemaakt worden voor diepe natuurervaringen en een gevoel van onderlinge verbondenheid. Het is ontwikkeld door Joseph Cornell, docent en auteur van de Sharing Nature boeken en spelvormen.

Die vier fasen zijn:

  1. Stimuleer enthousiasme – je begint met speelse activiteiten waar de energie van gaat stromen en die maken dat je enthousiast wordt;
  2. Concentreer de aandacht – vervolgens komen activiteiten die je vragen je aandacht te richten via de zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen);
  3. Directe (natuur)ervaringen – in deze derde fase ligt de nadruk op de individuele beleving van de natuur. Door op te gaan in een bepaald aspect van de natuur, ervaar je verbondenheid met alle levende organismen;
  4. Inspiratie delen – de cyclus wordt afgerond door terug in de groep met elkaar ervaringen en inspiratie uit te wisselen.

Voor meer informatie zie de website van sharing nature.