Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij verzorgen met zorg uw workshop of activiteit, zodat u een betekenisvolle natuurbeleving heeft. We werken met natuurlijke materialen in een natuurlijke omgeving. Hier kan altijd iets onverwachts gebeuren. Dit is enerzijds de charme en de kracht van de activiteit. Kinderen leren door risicovol buitenspelen. Zo ontwikkelen ze veerkracht, zelfvertrouwen en creativiteit. Ook leren ze omgaan met risico en gevaar. Dit geldt tevens voor volwassenen. Juist de robuustheid en de grootsheid van de natuur brengen je tot rust en stimuleren je persoonlijke ontwikkeling.

In onze activiteiten kunnen en willen we risico niet geheel uitsluiten, want dat zou ten koste gaan van het effect van onze activiteit. Dit betekent niet dat we bewust gevaar opzoeken. Met onze kennis van de natuur zullen we onverantwoord risico en gevaar vermijden (bijv. activiteit afgelasten bij onweer).  Maar we kunnen niet voorkomen dat een deelnemer zich bezeert en hierbij licht letsel oploopt (blauwe plek of schaafwond). Door in te schrijven voor de activiteit, verklaart de organisatie of (de ouder van) de deelnemer dat hij/zij hiervan op de hoogte is en dat hij/zij Groene Maatjes niet aansprakelijk kan stellen voor ongelukken, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

Mocht het heel slecht weer zijn, dan kunnen de deelnemers zelf hun deelname aan de activiteit kosteloos annuleren. Vanaf code oranje wordt het echt gevaarlijk en gelasten wij de activiteit zelf af. Wij stellen de deelnemers hiervan persoonlijk op de hoogte via telefoon en/of email. In overleg met de deelnemers zal dan een andere moment voor de activiteit gekozen worden.  

Bij verhindering, kunnen de deelnemers zich kosteloos afmelden voor de activiteit tot 24 uur voor aanvang van de activiteit. Bij latere afmelding mag Groene Maatjes de deelname kosten in rekening brengen.

Wij maken met name gebruik van de natuurlijke omgeving en van natuurlijke materialen in onze activiteiten. Af en toe zullen we in aanvulling hierop veldwerkmaterialen en educatieve materialen (zoals bijvoorbeeld opgezette dieren) gebruiken. Schade aan deze materialen door onverantwoord gedrag van de deelnemers zal in rekening gebracht worden bij de betreffende deelnemer of organisatie.

Bij projecten in opdracht (bv een workshop voor een BSO of een ontwikkeling van een educatieve speurtocht) stellen wij een offerte op, waarin de werkzaamheden en kosten gespecificeerd worden. Hierop zijn ook onze algemene voorwaarden van toepassing. Zodra de werkzaamheden conform de offerte uitgevoerd zijn, sturen wij een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening betaald worden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en workshops die uit naam van Groene Maatjes georganiseerd worden.

Groene Maatjes, 5 februari 2019