Risicovol buitenspelen

Risicovol buitenspelen

Lekker klimmen!

Risicovol spel is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Maar wat is nu precies risicovol buitenspelen. Risicovol buitenspelen bevat twee elementen die door elkaar heen lopen, namelijk plezier en spanning. Door de spanning zit er uitdaging in en door de uitdaging ontwikkelen kinderen zich. Belangrijk is om te beseffen dat risico iets anders is dan gevaar. Gevaar zien kinderen nog niet en hiervoor moeten we ze beschermen. Denk hierbij aan water voor jonge kinderen zonder zwemdiploma, losse takken en glasscherven. Risico daarentegen is onderdeel van het leven. Door hiermee om te leren gaan, vergroten kinderen al jong hun veerkracht, zelfvertrouwen en creativiteit. Kinderen houden van een zeker risico, dit geeft spanning en daagt uit. Kinderen zijn doorgaans risico competent. Ze kunnen risico’s inschatten en eigen keuzes maken. Natuurlijk zullen ze dan af en toe vallen en zich bezeren. Maar doorgaans blijft het beperkt tot blauwe plekken en schaafwonden (aanvaardbaar risico).

Er zijn zes elementen van risicovol spel, namelijk (1) snelheid, (2) hoogte, (3) ruig, (4) gebruik van riskante gereedschappen, (5) gevaarlijke elementen en (6) verdwijnen. Bij ruig kun je denken aan ruige spelletjes  stoeien en pakkertje, maar ook aan ruig terrein. Gevaarlijke elementen zijn met name vuur en water. De categorie verdwijnen omvat diverse verstopspelen, maar ook spelen zonder direct toezicht.

De natuur biedt volop mogelijkheden voor risicovol buitenspelen. Bomen om in te klimmen, spannende paadjes om door te lopen en obstakels om overheen te klimmen. Allerlei losse materialen, zoals takken, vruchten, water zand, klei enzovoort, waarmee kinderen naar eigen inzicht kunnen werken. Dit prikkelt de creativiteit. Kinderen bedenken zelf het spel, er is een grote rol voor de fantasie en ze ontwikkelen (motorische) vaardigheden.

Risicovol buitenspelen is zo veel mogelijk ingebed in onze activiteiten. Uiteraard aangepast op de leeftijd van het kind. Jonge kinderen hebben meer toezicht nodig dan oudere kinderen. Ook het risico, bijvoorbeeld de hoogte, de snelheid en de materialen moet aangepast zijn op de ontwikkeling van het kind. De activiteit moet net een stapje uitdagen, waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen. Gevaar en onaanvaardbaar risico worden van tevoren ingeschat en vervolgens  vermeden.