Biomimicry

Biomimicry

De term biomimicry is afgeleid van de Griekse woorden bios ’leven’ en mimesis ’imiteren’. Letterlijk is biomimicry dus ’het leven imiteren’. De term biomimicry werd voor het eerst gebruikt door Janine Benyus in haar boek ‘Biomimicry, innovation inspired by nature’ in 1997. Inmiddels heeft biomimicry diverse toepassingen in o.a. de architectuur en de technologie. Ook wordt het als een belangrijk instrument gezien voor duurzaamheid. De oplossingen die de natuur ‘bedacht’ heeft gaan doorgaans zuinig om met energie en grondstoffen. 3.8 miljard jaar evolutie is een soort selectie van de beste ideeën en strategieën. Bestudering van de natuur en de oplossingen uit de natuur voor tal van ontwerpproblemen levert veel duurzame suggesties op.

Naast de charme van het idee zelf zijn wij vooral geïnteresseerd in de toepassing voor natuurbeleving en natuureducatie. Kinderen vinden het leuk om de natuur te onderzoeken en zo oplossingen te bedenken voor praktische problemen. Tijdens een workshop biomimicry liet een kind zich inspireren door vogelveren en ontwierp hiermee een repareerbare stormparaplu. In ons aanbod hebben wij een biomimicry tentoonstelling, waarin kinderen zich laten inspireren door de natuur en aan de slag gaan met praktische ontwerpen. Voor Buitenwijs hebben we meegeholpen aan het testen van een lespakket voor biomimicry.