Bewegen is beleven

Bewegen is beleven

Lopen als een duizendpoot.

Kinderen leren met hun lijf. De natuur daagt kinderen uit actief bezig te zijn. Maak hier gebruik van als je met kinderen buiten bent. In onze activiteiten maken wij deels gebruik van bestaande spel en beweegactiviteiten en deels van onze eigen variaties en ideeën. Wij vinden het belangrijk dat het bewegen bijdraagt aan natuurbeleving. Wij proberen in alle spellen en bewegingen een link te leggen met de natuur. Het is dus niet bewegen om het bewegen, maar bewegen als natuurbeleving. We doen dit door in te spelen op het voorstellingsvermogen van de kinderen. Zo nemen we ze mee in de wereld van de planten en dieren. Hierdoor ervaren ze met hun lijf hoe het is om een onderdeel van de natuur te zijn. Verder passen wij de activiteiten aan op de sensomotorische en sociale ontwikkeling van de kinderen.  Zo hebben wij een aanbod voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Wij  laten ons graag inspireren door natuursprong.  Natuursprong in een idee van Huis voor beweging in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het bevat een breed scala aan spellen in de natuur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij de diverse spellen wordt in meerdere of mindere mate gebruik gemaakt van natuurvoorwerpen (zoals takken, dennenappels, bladeren etc). Veel spellen worden ook aangeboden en beschreven door de scouting.