Scholen

Scholen

waterdiertjes2Wij helpen uw basisschool graag met het vormgeven van het natuur en techniek onderwijs, van losse lesmodules tot schoolbrede projectweken. Aansluiting op de kerndoelen en maatwerk. Onze lesmodules gaan uit van ervaringsgericht leren met alle zintuigen. Tijdens de lessen gaan de kinderen naar buiten of we brengen buiten naar binnen in de vorm van inspirerende natuurlijke materialen.

Voor schoolbrede projectweken kunt U ook gebruik maken van onze tentoonstellingen. Om een idee te krijgen van onze stijl kunt U ons vaste aanbod bekijken. Graag maken wij een thematische tentoonstelling op maat. In een intake bespreken we het thema, de doelgroep en de randvoorwaarden.