Frisse neus, heldere geest

Frisse neus, heldere geest

In 2018 vond de pilot van het project “Frisse neus, heldere geest” plaats in Houten. Een kleine groep ouderen en mensen met niet aangeboren hersenletsel hebben maandelijks genoten van deze wandeling. We willen een grotere groep bereiken om het te kunnen blijven organiseren. Momenteel kijken we naar de mogelijkheden voor een vervolg van deze activiteit. Mocht U naar aanleiding van dit stuk geïnteresseerd zijn in dit project dan kunt u contact opnemen met ons via info@groenemaatjes.nl  

“Frisse neus, heldere geest” is een natuurwandeling voor mensen met geheugenproblemen veroorzaakt door dementie of niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorger. We maken een korte wandeling in het lokale groen en beleven de natuur van het moment met alle zintuigen. De sfeer is luchtig en ontspannen.

De doelstelling van de activiteit is meerledig. Enerzijds willen we de mensen met geheugenproblemen buiten laten bewegen en hun fysieke en mentale gezondheid stimuleren door middel van natuurbeleving. Natuurbeleving biedt een goede mix van gezonde prikkels om de hersenen van deze doelgroep te activeren. Ook biedt natuurbeleving aanknopingspunten voor reminiscentie. Bovendien is de lichaamsbeweging goed voor de algehele conditie. Anderzijds willen we de mantelzorgers de gelegenheid bieden om los te komen van de dagelijkse zorg voor hun naaste door ze een ontspannen activiteit samen te bieden. Door de samenstelling van de groep is er tevens mogelijkheid tot lotgenotencontact.