NME centra, natuurmusea en bibliotheken

NME centra, natuurmusea en bibliotheken

Tentoonstelling biomimicry in bibliotheek van Houten
Tentoonstelling biomimicry in bibliotheek van Houten

Wij verzorgen diverse educatieve producten over natuur en milieu thema’s voor NME centra, natuurmusea en bibliotheken. Wij werken in opdracht. Onze werkwijze kenmerkt zich door maatwerk. In een intake gesprek bespreken wij onderling het thema, de doelgroep en de randvoorwaarden. Wij zijn creatief en nauwgezet. Verder zijn wij voorstanders van ervaringsgericht leren, met gebruik van alle zintuigen.

Het betreft onder meer:

Thematische tentoonstellingen

Om een idee te krijgen van onze stijl kunt U kijken naar ons vaste aanbod van tentoonstellingen.

Kinderactiviteiten bij evenementen

Wij verzorgen thematische natuuractiviteiten voor kinderen bij grootschalige evenementen, zoals modderdag of het oogstfeest.

Natuurpaden voor kinderen

Wij ontwerpen bordjes op paaltjes voor kinderroutes in de natuur. De bordjes kunnen educatief zijn of gewoon gericht op de beleving van de natuur. Zie bijvoorbeeld de beleefroute Nieuw Wulven.

Kosten: in overleg